Včera jsem doporučenou poštou zaslal na ústředí FAČR do Prahy všechny přihlášky, které mně byly doručeny do včerejška dopoledne a to v počtu 117 registrovaných. Rovněž úhrada 50,- Kč poplatku byla provedena. Pokud by se na někoho zapomělo či se vyskytl další jedinec (hráč,funkcionář či fanaticos atd),tak jeho žádost vyřešíme dodatečně. Ovšem úhradu 50,- Kč poplatku si bude muset uhradit sám !