V termínu 15.11.2012 - 28.2.2013 proběhne výměna registračních průkazů za nové s ID čísly.Výměna se netýká pouze průkazů vydaných po 1.7.2012 !

Pracoviště při ZLKFS provede výměnu pro oddíly okresu UH. Výměna se bude provádět osobně dle harmonogramu.Kluby se ve stanoveném termínu dostaví se všemí RP,jejichž výměnu požadují včetně fotografií v rozměru 3,5x4,5cm (pasová).

Vzhledem k výše uvedenému žádám vedoucí jednotlivých oddílů,aby již s předstihem shromažďovaly fotografie od jednotlivých hráčů. Případně se lze domluvit s FO na kolektivním vyfocení všech při konkrétním zápase. V případě dotazů kontaktujte sekretáře M.Dostala 775 201625.  děkuji