Z rozhodnutí komisí STK jsou všechna víkendová utkání okresu a kraje z důvodu špatných hracích ploch ZRUŠENA !!!!

Náhradní termín bude stanoven dodatečně.