Upozorňujeme fotbalové kluby, že v souladu s čl. 5/2a Přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty, je nutné ke každé žádosti o přestup, hostování, ukončení hostování nebo předčasné ukončení hostování přikládat novou fotografii ! Bez nové fotografie nebude změna v registraci provedena. Tiskopis – Ohlášení přestupu, hostování a přihlášek k registraci musí být vždy originál.

 

 

Při žádosti o jakoukoliv změnu registrace (přestup, hostování, střídavý start, přihláška k registraci atd.) musí souhlasit číslo klubu, název klubu a razítko odpovídající názvu klubu – pozor i na zkratky v názvech !!