Výbor FO a hráči sdečně zvou všechny věrné příznivce a Spartakovce v  pátek 11.10.2013 od 19h do Pilka baru  na košt částečně skvašeného moštu.