Na Valné hromadě dne 18.1.2014 odstoupil stávající výbor a byl zvolen výbor nový, který si ze svého středu zvolil nového předsedu. Nový fotbal.výbor: Uhlíř František,Dostal Martin,Šuránek Marek,Marek Vlastimil,Zlínský Aleš,Ratajský Jaroslav,Hrabalík Aleš Předseda: Zlínský Aleš Novému předsedovi přejeme hodně štěstí do nelehké práce a dobré výsledky na hřišti i mimo něj !!!